DESPRE NOI

Firma a fost înființată în anul 2014 de către doamna Mihalik Ingeborg. Ne-am început activitatea cu servicii de contabilitate și consultanță fiscală, iar în scurt timp am reușit să dezvoltăm și alte linii de afaceri, respectiv audit financiar, audit intern și auditul fondurilor europene, precum și expertize tehnice judiciare și extrajudiciare.
În decursul anilor partenerul a devenit membru al celor mai importante organisme profesionale din Romania, respectiv: Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați, Camera Auditorilor Financiari și respectiv Camera Consultanților Fiscali din România.
Compania se bazează pe principiile furnizării de servicii de calitate pentru clienți, integrității și independenței, elemente esențiale într-o economie globală tot mai competitivă. Misiunea noastră este să furnizăm servicii profesionale, ușor de înțeles pentru clienții noștri, în timp ce partenerii noștri se dedică simplificării aspectelor complexe ale sistemului fiscal din România. Această implicare reflectă angajamentul nostru continuu de a face informațiile financiare transparente și de a oferi ghidare clară și informativă tuturor clienților noștri.

CERTIFICĂRI

SERVICII

Oferim o gamă cuprinzătoare și flexibilă de servicii clienților noștri, specializați în servicii de audit, contabilitate, consultanță, impozite și juridice. Abordarea noastră integrată este concepută pentru a valorifica un pol global de talente și pentru a servi organizații de toate dimensiunile.
Pentru a oferi clienților noștri cele mai bune și mai relevante servicii, investim continuu în dezvoltarea unei expertize sectoriale puternice, precum și a competențelor tehnologice, științifice și soft care vor modela serviciile profesionale în viitorul apropiat.
AUDIT STATUTAR

Auditul statutar presupune auditul situațiilor financiare anuale, respectiv al situațiilor financiare anuale consolidate, așa cum este prevăzut de legislația comunitară, transpusă în reglementările naționale. Auditul statutar se efectuează doar de către auditorii financiari sau de firmele de audit care se supun prevederilor Legii nr. 162/2017 și reglementărilor ASPAAS (Autoritatea pentru Supravegherea Publică a Activității de Audit Statutar).

AUDIT PROIECTE

Audit financiar PNRR, POCU, POC, POIM, POR, POAT, PNDR, instituții publice și societăți comerciale, pe perioada implementării proiectelor cu finanțare nerambursabilă:
√ verificarea realității și legalității cheltuielilor din cererea de rambursare;
√ verificarea eligibilității cheltuielilor din bugetul proiectului;
√ verificarea corectitudinii aplicării procedurilor de achiziție;
√ respectarea cerințelor impuse de Autoritatea de Management;
√ emiterea Raportului de audit financiar certificat

AUDIT INTERN

Auditul intern evaluează politicile și procedurile folosite de o entitate, precum și eficacitatea controalelor implementate de către aceasta. Scopul final al auditului intern este acela de a crește eficiența mediului de control intern al entităților auditate prin identificarea și corectarea deficiențelor identificate în cursul misiunilor noastre.

CENZORAT ȘI ALTE SERVICII DE ASIGURARE

Cenzorat la societăți comerciale Cenzorat la asociații și ONG-uri
Cenzoratul are rolul de a asigura, în mod continuu, proprietarii, fie ei acționari sau asociați, de buna gestiune a companiei de către actuala administrare, prin reducerea riscului de erori, fraudă, sau interese personale.
Alte servicii de asigurare: misiuni de revizuire a Situațiilor Financiare, misiuni de efectuare a procedurilor convenite sau misiuni de compilare.

CONSULTANȚĂ ȘI EXPERTIZĂ FISCALĂ

Consultanță fiscală adaptată specificului activității desfășurate; • Înregistrarea fiscală la organul fiscal competent (TVA, impozit pe profit, impozit pe veniturile microintreprinderii, contribuții salariale, înregistrarea nerezidentilor); • Reprezentare fiscală; • Calcularea impozitelor și taxelor; • Întocmirea declarațiilor fiscale atât pentru persoane juridice, cât și pentru persoane fizice; • Certificarea declarațiilor fiscale; • Revizii fiscale; • Due diligence fiscal; • Asistență în cadrul controalelor fiscale.

CONTABILITATE ȘI EXPERTIZĂ CONTABILĂ

Serviciile de contabilitate financiară sunt adaptate la nevoile specifice activității desfășurate de dumneavoastră, astfel încât să producă informațiile contabile care sunt necesare pentru un management optim al unei companii. •Implementarea și conducerea contabilității în conformitate cu standardele contabile romanești; •Pregătirea, verificarea și certificarea situațiilor financiare; •Întocmirea situațiilor financiare pentru operațiunile de reorganizare; •Servicii de consultanță contabilă și revizii contabile.

SERVICII DE SALARIZARE ȘI ADMINISTRARE PERSONAL

Servicii de salarizare: •Efectuarea calculului salarial ; •Întocmirea și depunerea declarației 112; •Consultanță în probleme de salarizare. Servicii de administrare personal: •Întocmirea și actualizarea dosarelor de personal; •Întocmirea contractelor individuale de munca, a actelor adiționale și a diverselor decizii; •Consultanță pentru diverse aspecte legate de legislația muncii; •Auditul activității de administrare personal constând în verificarea dosarelor de personal și a corectitudinii documentelor cuprinse.

CONTACT

MIHALIK INGEBORG – AUDITOR FINANCIAR – CONSULTANT FISCAL – EXPERT CONTABIL

CUI: 33022390

Adresa de corespondență:

435500, mun. Sighetu Marmației

str. Basarabia nr.1/19

jud Maramureș

Tel/Whatsapp: 

+40 755 220 553

E-mail:

office@inge.ro

auditor.financiar@inge.ro

expertcontabil@inge.ro